organisatiecomite

Affiche Open Belgische Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan 2016
Affiche Championnats de Belgique Natation Open en Petit Bain 2016

PosterBKNew2535 1De affiche voor dit Belgisch Kampioenschap is een ontwerp van Bryan Uyttersprot.  Bryan is een 23-jarige ingenieur, oud-competitiezwemmer bij het Flanders COAST Swimmingteam en hij is woonachtig in Middelkerke.

L'affiche de ces Championnats de Belgique est une création de Bryan Uyttersprot.  Bryan, qui habite Middelkerke, est ingénieur, il a 23 ans et il est ex-nageur de compétition du Flanders COAST Swimmingteam.  

Voor de lay out van de affiche haalde hij zijn inspiratie bij de officiële affiche die 20 jaar geleden voor de zwemdiscipline van de Olympische Spelen van Atlanta 1996 werd ontworpen.  Aangezien op deze Olympische Spelen onze eigen Fredje Deburghgraeve er in een tijd van 1:00.60 zowel een wereldrecord als een Olympisch record vestigde op de 100 meter schoolslag, was de keuze van de foto snel gemaakt : 'onze' West-Vlaming Fredje Deburghgraeve zou centraal staan op de affiche! De foto van Fredje 'in volle actie' is tegelijk een knipoog naar de Belgische Kampioenschappen van vorig jaar in Gent : alle individuele podiumwinnaars van toen, zijn met hun foto verwerkt in de mozaïekcompositie waaruit de foto van Fredje is samengesteld. Met een beetje geluk herken je dus ook Pieter Timmers, Glenn Surgeloose, Jasper Aerents, Fanny Lecluyse, Emmanuel Vanluchene en de vele andere gouden, zilveren en bronzen medaillewinnaars van vorig jaar.

Pour la mise en page de l'affiche, il a cherché son inspiration dans l'affiche qui avait été créée il y 20 ans pour la discipline de natation des Jeux Olympique d'Atlanta en 1996. En tenant compte du fait que notre Fredje Deburghgraeve avait réalisé pendant ces Jeux Olympiques,  un record mondial et Olympique dans un temps de 1:00.60 pour les 100 mètres brasse, le choix de la photo a été vite fait : 'Notre' Fredje Deburghgraeve, habitant en Flandre Occidentale serait au centre de l'affiche.  La photo de Fredje 'en pleine action' est en même temps un clin d'oeil aux Championnats de Belgique de l'année dernière à Gand : toutes les photos des nageurs qui ont réalisé un podium étaient intégrées dans la mosaïque composant la photo de Fredje.  Avec un peu de chance, vous pouvez donc reconnaître Pieter Timmers, Glenn Surgeloose, Jasper Aerents, Fanny Lecluyse, Emmanuel Vanluchene et les nombreux autres nageurs et nageuses qui ont gagné l'année dernière une médaille d'or, d'argent ou de bronze.  

Het tekstvak vermeldt in hetzelfde lettertype en lay out als 20 jaar geleden 'Open Belgian Championships - Short Course 2016, organized bij COAST & PB W-VL'.  Deze wedstrijd is een synergie tussen de club Flanders COAST Swimmingteam met zetel in Veurne enerzijds, en het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF anderzijds.  Directeur van het organisatiecomité is Dhr. Danny Uyttersprot, ondervoorzitter-secretaris van het Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen VZF.

La partie texte reprend le texte en Anglais 'Open Belgian Championships - Short Course 2016, organized bij COAST & PB W-VL' dans les mêmes carractères et mise en page qu'il y a 20 an.  Cette compétition est une synergie entre d'une part le club 'Flanders COAST Swimmingteam' avec son siège à Furnes et le District de la Flandre Occidentale VZF d'autre part.  Le directeur du comité d'organisation est M. Danny Uyttersprot, vice-président et secrétaire du District de la Flandre Occidentale VZF.

Helemaal onderaan op de affiche herken je de logo's van onze sponsors.  Zonder hun financiële en materiële ondersteuning was het onmogelijk geweest om deze topwedstrijd te organiseren.  Onze heel bijzondere dank gaat uit naar de provincie West-Vlaanderen, de gedreven provincie en naar de heer gedeputeerde van sport, Dhr. Carl Vereecke, maar ook naar S&R Olympia, de stad Brugge, Farys, de steden Veurne en Roeselare en de federale sponsors van de Koninklijke Belgische Zwembond, Speedo, Gia Cataro, Euro Millions en Coca-Cola.  We danken ook de vele kleine sponsors en sympathisanten wiens logo niet werd hernomen op de affiche, maar die allemaal samen hun schouders hebben willen steken onder dit project.

Tout à fait en dessous de l'affiche, vous retrouverez les logos de nos sponsors.  Sans l'appui matériel et financier de nos sponsors et de nos partenaires, il nous aurait été impossible d'organiser cette compétition de haut niveau.  Nous voulons tout particulièrement remercier notre sponsor principal, la province de la Flandre Occidentale, 'de gedreven provincie' et monsieur le député des sports, M. Carl Vereecke, mais également S&R Olympia, la ville de Bruges, Farys, les villes de Furnes et de Roulers et les sponsors fédéraux de la Fédération Royale Belge de Natation, Speedo, Gia Cataro, Euro Millions et Coca-Cola.  Nous remercions également les nombreux petits sponsors et sympathisants dont le logo n'est pas repris ci-dessous, mais qui ont fait un grand effort pour que ce projet unique soit réalisé.


Wedstrijdlogo
Logo de la compétition

 

zwemfed bk1Het wedstrijdlogo bestaat uit drie door hun kleur onderscheiden delen : de zwematleet in rood, de twee gegolfde lijnen in blauw en de vermelding OPEN BK/CB 25M 2016 in zwart. De rode kleur van het hoofd en de armen van de zwematleet is terug te vinden in de provincievlag West-Vlaanderen, de gedreven provincie en benadrukt op die manier de verbondenheid en de goede samenwerking met de diverse diensten van de provincie West-Vlaanderen. De twee blauw gegolfde lijnen verwijzen naar het water waarin alle disciplines van de zwemsport worden beoefend, maar staan tegelijk ook symbool voor de zee waarmee de provincie West-Vlaanderen onafscheidelijk verbonden is. Door de rechter arm van de zwemmer te laten opgaan in de golven wordt deze unieke verbondenheid noch sterker geaccentueerd. De Nederlandse vlag die links in het logo ontstaat door de samenloop van de blauwe golf, de witte tussenruimte en de rode in de golf opgaande arm van de atleet is een knipoog naar de Internationale Driekamp die jaarlijks met de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland uit Nederland wordt gezwommen. Tot slot wordt melding gemaakt van de wedstrijd waarvoor dit logo werd ontworpen, het OPEN BK/CB 25M 2016.

Le logo de la compétition est composé de trois parties, chaque partie est distinguée par sa couleur : l'athlète de natation en rouge, les deux lignes ondulées en bleu et la mention OPEN BK/CB 25M 2016 en noir.   La couleur rouge de la tête et du bras du nageur se retrouve également dans le drapeau de la province de la Flandre Occidentale, 'de gedreven provincie', une manière d'accentuer la bonne collaboration avec les différents services de la province de la Flandre Occidentale.  Les deux lignes bleues ondulées font références à l'eau dans laquelle les différentes diciplines de la natation sont exercées, mais elles sont en même temps le symbole de la mer qui est inséparable de la Flandre Occidentale.  Le bras droit du nageur qui entre dans la vague ondulée accentue encore plus cette liaison unique.  Le drapeau hollandais, qui apparaît sur le côté gauche du logo et qui est symbolisé par  la ligne bleue, l'espace blanc et le bras rouge du nageur qui se lance en dessous de cette espace blanc, réfère à une compétition qui s'appelle 'Internationale Driekamp' et qui est organisée chaque année avec les nageurs et nageuses de la Flandre Orientale et Occidentale et de la Zélande en Hollande.   Pour terminer, vous retrouvez la dénomination de la compétition pour laquelle le logo a été créé : OPEN BK/CB 25M 2016.


 

  1. Uitnodiging en richtlijnen/Invitation et directives
  2. Programme + temps limites/Programma + limiettijden
  3. Inschrijvingsbestand LENEX/Fichiers d'inscription LENEX
  4. Formulier forfaits, terugtrekking of afwezigheid/Formulaire forfaits, retrait ou absence
  5. Inschrijvingsrechten – boetes – forfaits (in Eur)/Droits d'inscription - amendes - forfaits (en Eur)
  6. Registratieformulier jury/Formulaire d’enregistrement jury
  7. Samenstelling jury/Composition jury
    LATER/ULT

zaterdag/samedi 12/11/2016

 

 


zondag/dimanche 13/11/2016