KALENDER

 • West-Vlaanderen
 • VZF
 • KBZB

LINKEN

Hier vind je enkele nuttig linken naar zwem-gerelateerde websites

PROVINCIALE JAARVERGADERING

24/4/2021 – 10u00 – digitaal 

Dagorde

 1. Welkomstwoord door de voorzitter 
 2. Goedkeuring notulen provinciale jaarvergadering van vorig jaar 
 3. Mandaten Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen
 4. Structuur Zwemfed - itwerking provincies - regiocommissies
 5. Overzicht en evaluatie activiteiten PB WVL in 2020, vooruitzichten 2021
 6. Selectiewedstrijden zomerkampioenschappen 2021
 7. Bijdragen- en kostentabel
 8. Diverse 
 9.  Slotwoord door de voorzitter